do góry

Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji 2018 - 2023

 1. Batóg Józef
 2. Borowiecka – Idziak Angelika
 3. Cieśla Mirosław
 4. Dobosz Grzegorz
 5. Dominik Witold
 6. Gosławska Danuta
 7. Koch Tadeusz
 8. Kotkowska Ewelina
 9. Kulej Jerzy
 10. Parkitny Tomasz
 11. Praski Tadeusz
 12. Płusa Iwona
 13. Saran Bartłomiej
 14. Sękiewicz Andrzej
 15. Soluch Janusz
 16. Tokarz Aleksander
 17. Trzepizur Dominika 
 18. Wałęga Tomasz
 19. Wojtysek Marcin
 20. Woźniak Mateusz
 21. Ziętal Barbara