do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/rada_miejska/komisja_edukacji_ochrony_zdrowia_polityki_spolecznej_kultury_sportu_i_turystyki
Drukuj grafikę : tak / nie

Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki

Skład osobowy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki

  1. Saran Bartłomiej - przewodniczący komisji
  2. Borowiecka-Idziak Angelika - wiceprzewodnicząca komisji
  3. Wojtysek Marcin
  4. Woźniak Mateusz
  5. Kotkowska Ewelina
  6. Sękiewicz Andrzej