do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/rada_miejska/Komisja_Skarg_Wnioskow_i_Petycji
Drukuj grafikę : tak / nie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  1. Tokarz Aleksander - przewodniczący komisji
  2. Trzepizur Dominika - wiceprzewodnicząca komisji
  3. Parkitny Tomasz
  4. Dobosz Grzegorz
  5. Ziętal Barbara
  6. Gosławska Danuta
  7. Płusa Iwona
  8. Koch Tadeusz
  9. Wałęga Tomasz
  10.  Dominik Witold