do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku
 

Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku

W dniu 8 lipca 2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” w ramach podddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: „Podniesienie walorów rekreacyjnych parku w Kłobucku poprzez zagospodarowanie terenu”.

W wyniku realizacji operacji plac zabaw zostanie doposażony w nowe urządzenia. Powstanie również siłownia zewnętrzna. Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu zamontowane będą m. in. ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz regulamin placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zostanie wykonane oświetlenie parkowe ze źródłami światła typu LED.

Zagospodarowanie tego terenu zwiększy atrakcyjność parku miejskiego, stworzy możliwość organizacji wolnego czasu i aktywnego odpoczynku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”