do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/o_gminie/Projekty__ze_srodkow_krajowych
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekty ze środków krajowych

Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap I

Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II

Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej – etap III

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Łobodnie