do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/gdzie_to_zalatwic/dowody_osobiste
Drukuj grafikę : tak / nie

Dowody osobiste

Miejsce załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej osobiście.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dowodu osobistego składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest obecność tej osoby; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Osoba, która sama nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się w przypadku:

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

Podstawa prawna:

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf wniosek o wydanie dowodu osobistego 20-02-18 09:46 229.8KB pobierz plik: wniosek o wydanie dowodu osobistego