do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/gdzie_to_zalatwic/Skarga_Wniosek_Petycja
Drukuj grafikę : tak / nie

Skarga, Wniosek, Petycja

Definicje skarg, wniosków i petycji

Konstytucja i Kodeks postępowania administracyjnego rozróżniają trzy rodzaje sygnałów: skargi, wnioski i petycje, które mogą być składane w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Składanie skarg, wniosków i petycji jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela, a organy władzy publicznej mają obowiązek ich rozpatrzenia.

Przedmiotem:

Skarga

Wniosek

Petycja

O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem albo petycją, decyduje jego treść, a nie nazwa.