do góry
Strona główna Druki do pobrania
kategoria: Wydziały Urzędu [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula ogólna - skan.pdf 19-04-04 10:58 454.74KB pobierz plik: Klauzula ogólna - skan.pdf
docx Klauzula_ogólna.docx 19-04-04 12:10 15.35KB pobierz plik: Klauzula_ogólna.docx
kategoria: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych [15]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL 15-11-04 11:34 115.12KB pobierz plik: Druk wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL
pdf Druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel 19-07-03 10:04 209KB pobierz plik: Druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel
doc Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców 15-11-04 11:41 20KB pobierz plik: Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
pdf Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 19-03-07 09:12 611.18KB pobierz plik: Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
pdf Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 19-03-07 09:13 612.74KB pobierz plik: Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
pdf Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego-1.pdf 19-04-26 09:40 85.64KB pobierz plik: Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego-1.pdf
pdf wniosek_o_udost._dokumnetacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf 19-04-26 09:40 94.27KB pobierz plik: wniosek_o_udost._dokumnetacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf
pdf wniosek_o_udost._danych_w_trybie_jednostkowym_z_rejestru_dowodow_osobistych.pdf 19-04-26 09:43 83.38KB pobierz plik: wniosek_o_udost._danych_w_trybie_jednostkowym_z_rejestru_dowodow_osobistych.pdf
pdf druk zgłoszenia pobytu czasowego 20-06-01 09:54 398.95KB pobierz plik: druk zgłoszenia pobytu czasowego
pdf druk zgłoszenia pobytu stałego 20-06-01 09:55 414.55KB pobierz plik: druk zgłoszenia pobytu stałego
pdf druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 20-06-01 09:55 330.39KB pobierz plik: druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
pdf druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego 20-06-01 09:55 418.86KB pobierz plik: druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
pdf druk zgłoszenia wyjazdu poza granice RP 20-06-01 09:56 230.74KB pobierz plik: druk zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
pdf druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP 20-06-01 09:56 330.79KB pobierz plik: druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP
pdf druk wniosku o wydanie dowodu osobistego 21-11-05 13:01 593KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie dowodu osobistego
kategoria: Ewidencja Działalności Gospodarczej [30]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 15-11-04 11:50 42KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
pdf Druk załącznika do wniosku pkt. 1 - oświadczenie o niekaralności 15-11-04 11:50 39.8KB pobierz plik: Druk załącznika do wniosku pkt. 1 - oświadczenie o niekaralności
pdf Druk załącznika do wniosku pkt. 2 - oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców 15-11-04 11:52 50.05KB pobierz plik: Druk załącznika do wniosku pkt. 2 - oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców
pdf Druk załącznika do wniosku pkt. 3 - oświadczenie o osobistym wykonywaniu transportu 15-11-04 11:54 42.25KB pobierz plik: Druk załącznika do wniosku pkt. 3 - oświadczenie o osobistym wykonywaniu transportu
doc Druk załącznika do wniosku pkt. 4 - wykaz pojazdów 15-11-04 11:55 12.5KB pobierz plik: Druk załącznika do wniosku pkt. 4 - wykaz pojazdów
pdf Druk podania o zmianę danych w licencji na taksówkę 15-11-04 11:55 102.58KB pobierz plik: Druk podania o zmianę danych w licencji na taksówkę
doc Druk podania o zrzeknięcie się licencji na taksówkę 15-11-04 11:56 12KB pobierz plik: Druk podania o zrzeknięcie się licencji na taksówkę
doc Druk wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu 15-11-04 11:57 24.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu
doc Druk wniosku o wydanie duplikatu zezwolenia na alkohol 15-11-04 11:57 23.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie duplikatu zezwolenia na alkohol
doc Wniosek o wydanie zaświadczenia z zasobów archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej 15-11-04 11:57 32.5KB pobierz plik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z zasobów archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej
odt Druk wniosku o zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 16-05-19 14:29 17.71KB pobierz plik: Druk wniosku o zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
doc zawiadomienie o zawieszeniu działalności-taxi.doc 18-05-22 11:15 28KB pobierz plik: zawiadomienie o zawieszeniu działalności-taxi.doc
doc Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie Gminy Kłobuck 19-12-18 12:12 91.5KB pobierz plik: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie Gminy Kłobuck
doc ZAWIADOMIENIE o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego 19-12-18 12:12 33KB pobierz plik: ZAWIADOMIENIE o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego
pdf wniosek CEIDG-1 19-12-18 12:18 87.37KB pobierz plik: wniosek CEIDG-1
pdf CEIDG-MW 19-12-18 12:18 45.56KB pobierz plik: CEIDG-MW
pdf CEIDG-PN 19-12-18 12:19 420.06KB pobierz plik: CEIDG-PN
pdf CEIDG-POPR 19-12-18 12:19 397.56KB pobierz plik: CEIDG-POPR
pdf CEIDG-RB 19-12-18 12:19 427.91KB pobierz plik: CEIDG-RB
pdf CEIDG-RD 19-12-18 12:19 50.11KB pobierz plik: CEIDG-RD
pdf CEIDG-SC 19-12-18 12:19 428.8KB pobierz plik: CEIDG-SC
pdf Formularz_CEIDG_ZS 19-12-18 12:20 37.18KB pobierz plik: Formularz_CEIDG_ZS
pdf Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG 19-12-18 12:20 488.71KB pobierz plik: Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG
doc druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 20-01-07 08:43 35KB pobierz plik: druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
doc druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - detal 21-01-08 09:13 49.5KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - detal
doc druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - gastronomia 21-01-08 09:13 47.5KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - gastronomia
pdf druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - jednorazowo 21-01-08 09:18 116.43KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - jednorazowo
doc druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - organizacja przyjęć (catering) 21-01-08 09:13 43.5KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - organizacja przyjęć (catering)
doc druk wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 20-01-09 09:22 15KB pobierz plik: druk wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
doc druk wniosku na wyprzedaż napojów alkoholowych 21-01-08 09:12 39KB pobierz plik: druk wniosku na wyprzedaż napojów alkoholowych
kategoria: Urząd Stanu Cywilnego [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą 15-11-04 12:01 39.54KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą
pdf Druk wniosku o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 15-11-04 12:01 35.52KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
kategoria: Wydział Finansowy [18]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 15-11-04 12:04 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego 15-11-04 12:05 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 15-11-04 12:05 26KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
pdf Druk oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep i naczep do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego 16-01-12 11:39 118.12KB pobierz plik: Druk oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep i naczep do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego
pdf Druk oświadczenia pojazdów specjalnych 16-01-12 11:40 91.47KB pobierz plik: Druk oświadczenia pojazdów specjalnych
doc Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:34 181KB pobierz plik: Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:34 96.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:35 102.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:35 70.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
pdf Druk załącznika do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych 19-01-02 13:55 256.91KB pobierz plik: Druk załącznika do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych
pdf Druk deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych 19-01-02 13:56 182.15KB pobierz plik: Druk deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych
pdf druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:00 151.22KB pobierz plik: druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk informacji o gruntach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:01 134.05KB pobierz plik: druk informacji o gruntach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk informacji o lasach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:03 123.47KB pobierz plik: druk informacji o lasach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:13 137.18KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:14 120.95KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:15 104.71KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
doc Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy 20-11-27 09:12 39.5KB pobierz plik: Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy
kategoria: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa [29]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja dla rolników 15-11-04 12:13 1.5MB pobierz plik: Informacja dla rolników
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 18-06-13 12:04 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
doc Druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków 15-11-04 12:19 284.5KB pobierz plik: Druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 16-01-15 12:14 48KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
doc Druk wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 15-11-04 12:21 52KB pobierz plik: Druk wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
doc Druk oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 16-01-15 12:43 14.5KB pobierz plik: Druk oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 16-01-18 11:30 29.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
doc Druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck 15-11-04 12:24 31.5KB pobierz plik: Druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck
doc Druk informacji o wyrobach zawierających azbest 15-11-04 12:25 33.5KB pobierz plik: Druk informacji o wyrobach zawierających azbest
doc Druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 15-11-04 12:26 59KB pobierz plik: Druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
doc Druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 15-11-04 12:26 29KB pobierz plik: Druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
doc Druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego 15-11-04 12:27 24KB pobierz plik: Druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego 16-01-18 11:33 13.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kłobuck 15-11-05 13:13 36.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kłobuck
pdf Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 16-01-12 09:53 242.67KB pobierz plik: Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf 17-04-25 15:03 89.21KB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf
doc druk zgłoszenia usunięcia drzewa.doc 18-06-13 12:02 27KB pobierz plik: druk zgłoszenia usunięcia drzewa.doc
pdf Wniosek-o-oszacowanie-szkód-susza 2019.pdf 19-07-05 08:46 218.07KB pobierz plik: Wniosek-o-oszacowanie-szkód-susza 2019.pdf
pdf druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 19-08-22 08:07 875.74KB pobierz plik: druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
doc Druk usuwanie odpadów rolniczych.doc 19-11-07 11:34 42.5KB pobierz plik: Druk usuwanie odpadów rolniczych.doc
doc druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 19-11-07 12:54 50KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pdf Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck.pdf 19-12-06 08:17 86.15KB pobierz plik: Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck.pdf
odt Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck.odt 19-12-06 08:18 10.37KB pobierz plik: Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck.odt
pdf Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od dnia 01.04.2020r. 20-03-20 11:59 80.29KB pobierz plik: Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od dnia 01.04.2020r.
odt Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna - obowiązuje od dnia 01.04.2020r. 20-03-20 11:59 27.47KB pobierz plik: Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna - obowiązuje od dnia 01.04.2020r.
doc druk wniosku o przyznanie worka BIG-BAG - doc 21-04-01 07:20 14KB pobierz plik: druk wniosku o przyznanie worka BIG-BAG - doc
pdf druk wniosku o przyznanie worka BIG-BAG - pdf 21-04-01 07:21 57.95KB pobierz plik: druk wniosku o przyznanie worka BIG-BAG - pdf
pdf Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pdf 21-06-21 08:47 96.45KB pobierz plik: Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pdf
pdf Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - pdf 21-06-21 08:48 91.36KB pobierz plik: Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - pdf
kategoria: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami [12]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 15-11-04 12:39 32.5KB pobierz plik: Druk wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
doc wniosek do miejscowego planu zagospodarowania 17-06-22 09:07 27.5KB pobierz plik: wniosek do miejscowego planu zagospodarowania
doc druk wniosku o wydanie zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji i specjalnej strefie rewitalizacji 17-10-27 13:05 28KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji i specjalnej strefie rewitalizacji
pdf wniosek o bonifikatę.pdf 19-04-26 10:31 225.23KB pobierz plik: wniosek o bonifikatę.pdf
pdf druk wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 21-10-01 08:22 84.06KB pobierz plik: druk wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
pdf druk wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 21-11-30 10:25 518.96KB pobierz plik: druk wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
pdf druk wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 21-11-30 10:26 0.91MB pobierz plik: druk wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
doc Druk wniosku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck 16-01-13 11:09 23KB pobierz plik: Druk wniosku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck 16-01-13 11:10 27.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck
doc Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 16-01-13 11:11 32.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
doc Druk wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości 16-01-13 11:11 28.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości
doc Druk wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości 16-01-13 11:12 23KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości
kategoria: Wydział Inwestycji i Rozwoju [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc druk zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - doc 21-11-05 13:25 23KB pobierz plik: druk zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - doc
doc druk wniosku - zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia - doc 21-11-05 13:26 14KB pobierz plik: druk wniosku - zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia - doc
pdf informacja dot. ochrony danych osobowych - RODO - pdf 21-11-05 13:27 70.83KB pobierz plik: informacja dot. ochrony danych osobowych - RODO - pdf
kategoria: Druki dot. dróg z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku [7]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia 15-12-22 08:56 28KB pobierz plik: Druk wniosku o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia
doc Druk wniosku o wydanie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej 15-12-22 08:56 27KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej
doc Druk wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu i parametrów technicznych 15-12-22 08:57 26KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu i parametrów technicznych
doc Druk wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, telefonicznego w pasie drogi 15-12-22 08:57 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, telefonicznego w pasie drogi
doc Druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane 15-12-22 08:57 36KB pobierz plik: Druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
doc Druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia 15-12-22 08:57 29.5KB pobierz plik: Druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia
pdf Ogólna klauzula informacyjna_ZDiGK_Kłobuck - pdf 21-12-01 11:55 125.77KB pobierz plik: Ogólna klauzula informacyjna_ZDiGK_Kłobuck - pdf