do góry
Strona główna Druki do pobrania
kategoria: Wydziały Urzędu [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula ogólna - skan.pdf 19-04-04 10:58 454.74KB pobierz plik: Klauzula ogólna - skan.pdf
docx Klauzula_ogólna.docx 19-04-04 12:10 15.35KB pobierz plik: Klauzula_ogólna.docx
kategoria: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych [16]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL 15-11-04 11:34 115.12KB pobierz plik: Druk wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL
pdf Druk zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy 15-11-04 11:34 77.65KB pobierz plik: Druk zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
pdf Druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy 15-11-04 11:35 75.81KB pobierz plik: Druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
pdf Druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel 19-07-03 10:04 209KB pobierz plik: Druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel
pdf Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego 19-03-13 09:14 132.92KB pobierz plik: Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
pdf Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 19-03-13 09:17 136.82KB pobierz plik: Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
doc druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu ze współmieszkańcami - opłata do wniosku 31 zł 15-11-04 11:41 46KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu ze współmieszkańcami - opłata do wniosku 31 zł
doc Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców 15-11-04 11:41 20KB pobierz plik: Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
pdf Druk zgłoszenia pobytu stałego 19-01-02 15:14 482.35KB pobierz plik: Druk zgłoszenia pobytu stałego
pdf Druk zgłoszenia pobytu czasowego 19-01-02 15:15 494.77KB pobierz plik: Druk zgłoszenia pobytu czasowego
pdf Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego 19-03-13 10:39 131.89KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego
pdf Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 19-03-07 09:12 611.18KB pobierz plik: Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
pdf Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 19-03-07 09:13 612.74KB pobierz plik: Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
pdf Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego-1.pdf 19-04-26 09:40 85.64KB pobierz plik: Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego-1.pdf
pdf wniosek_o_udost._dokumnetacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf 19-04-26 09:40 94.27KB pobierz plik: wniosek_o_udost._dokumnetacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf
pdf wniosek_o_udost._danych_w_trybie_jednostkowym_z_rejestru_dowodow_osobistych.pdf 19-04-26 09:43 83.38KB pobierz plik: wniosek_o_udost._danych_w_trybie_jednostkowym_z_rejestru_dowodow_osobistych.pdf
kategoria: Ewidencja Działalności Gospodarczej [30]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - detal 18-10-25 09:23 32.15KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - detal
odt Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - gastronomia 18-10-25 09:23 31.36KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - gastronomia
odt Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - jednorazowo 18-10-25 09:22 29.74KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - jednorazowo
odt Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - organizacja przyjęć (catering) 18-10-25 09:23 29.87KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - organizacja przyjęć (catering)
odt Druk wniosku na wyprzedaż napojów alkoholowych 16-05-19 14:18 25.05KB pobierz plik: Druk wniosku na wyprzedaż napojów alkoholowych
pdf Druk wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 15-11-04 11:45 38.68KB pobierz plik: Druk wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
pdf Druk wniosku wraz z załącznikami dot. zgłoszenia do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 17-10-26 13:12 122.28KB pobierz plik: Druk wniosku wraz z załącznikami dot. zgłoszenia do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
pdf Druk wniosku o zgłoszeniu zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 17-10-26 13:13 106.01KB pobierz plik: Druk wniosku o zgłoszeniu zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
pdf Druk wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego 17-10-26 13:14 105.95KB pobierz plik: Druk wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego
doc Druk wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 15-11-04 11:50 42KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
pdf Druk załącznika do wniosku pkt. 1 - oświadczenie o niekaralności 15-11-04 11:50 39.8KB pobierz plik: Druk załącznika do wniosku pkt. 1 - oświadczenie o niekaralności
pdf Druk załącznika do wniosku pkt. 2 - oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców 15-11-04 11:52 50.05KB pobierz plik: Druk załącznika do wniosku pkt. 2 - oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców
pdf Druk załącznika do wniosku pkt. 3 - oświadczenie o osobistym wykonywaniu transportu 15-11-04 11:54 42.25KB pobierz plik: Druk załącznika do wniosku pkt. 3 - oświadczenie o osobistym wykonywaniu transportu
doc Druk załącznika do wniosku pkt. 4 - wykaz pojazdów 15-11-04 11:55 12.5KB pobierz plik: Druk załącznika do wniosku pkt. 4 - wykaz pojazdów
pdf Druk podania o zmianę danych w licencji na taksówkę 15-11-04 11:55 102.58KB pobierz plik: Druk podania o zmianę danych w licencji na taksówkę
doc Druk podania o zrzeknięcie się licencji na taksówkę 15-11-04 11:56 12KB pobierz plik: Druk podania o zrzeknięcie się licencji na taksówkę
doc Druk wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu 15-11-04 11:57 24.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu
doc Druk wniosku o wydanie duplikatu zezwolenia na alkohol 15-11-04 11:57 23.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie duplikatu zezwolenia na alkohol
doc Wniosek o wydanie zaświadczenia z zasobów archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej 15-11-04 11:57 32.5KB pobierz plik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z zasobów archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej
pdf CEIDG-1 Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 18-10-25 09:24 337.84KB pobierz plik: CEIDG-1 Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
odt Druk wniosku o zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 16-05-19 14:29 17.71KB pobierz plik: Druk wniosku o zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
pdf Instrukcja CEIDG 18-05-22 11:15 396.55KB pobierz plik: Instrukcja CEIDG
doc zawiadomienie o zawieszeniu działalności-taxi.doc 18-05-22 11:15 28KB pobierz plik: zawiadomienie o zawieszeniu działalności-taxi.doc
pdf CZĘŚĆ CEIDG-MW NR …. DODATKOWE MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 18-05-22 11:18 296.79KB pobierz plik: CZĘŚĆ CEIDG-MW NR …. DODATKOWE MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
pdf CZĘŚĆ CEIDG-PN NR …. UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA 18-05-22 11:18 292.28KB pobierz plik: CZĘŚĆ CEIDG-PN NR …. UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWA
pdf CZĘŚĆ CEIDG-POPR 18-05-22 11:19 129.67KB pobierz plik: CZĘŚĆ CEIDG-POPR
pdf CZĘŚĆ CEIDG-RB NR …. INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH 18-05-22 11:20 294.02KB pobierz plik: CZĘŚĆ CEIDG-RB NR …. INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH
pdf CZĘŚĆ CEIDG-RD NR …. WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 18-05-22 11:20 306.67KB pobierz plik: CZĘŚĆ CEIDG-RD NR …. WYKONYWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
pdf CZĘŚĆ CEIDG-SC NR …. UDZIAŁ W SPÓŁKACH CYWILNYCH 18-05-22 11:21 295.48KB pobierz plik: CZĘŚĆ CEIDG-SC NR …. UDZIAŁ W SPÓŁKACH CYWILNYCH
doc Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 19-01-02 13:39 35KB pobierz plik: Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
kategoria: Urząd Stanu Cywilnego [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą 15-11-04 12:01 39.54KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą
pdf Druk wniosku o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 15-11-04 12:01 35.52KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
kategoria: Wydział Finansowy [17]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 15-11-04 12:04 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego 15-11-04 12:05 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 15-11-04 12:05 26KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
pdf Druk oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep i naczep do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego 16-01-12 11:39 118.12KB pobierz plik: Druk oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep i naczep do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego
pdf Druk oświadczenia pojazdów specjalnych 16-01-12 11:40 91.47KB pobierz plik: Druk oświadczenia pojazdów specjalnych
doc Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:34 181KB pobierz plik: Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:34 96.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:35 102.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:35 70.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
pdf Druk załącznika do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych 19-01-02 13:55 256.91KB pobierz plik: Druk załącznika do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych
pdf Druk deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych 19-01-02 13:56 182.15KB pobierz plik: Druk deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych
pdf druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:00 151.22KB pobierz plik: druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk informacji o gruntach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:01 134.05KB pobierz plik: druk informacji o gruntach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk informacji o lasach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:03 123.47KB pobierz plik: druk informacji o lasach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:13 137.18KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:14 120.95KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:15 104.71KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
kategoria: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa [22]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja dla rolników 15-11-04 12:13 1.5MB pobierz plik: Informacja dla rolników
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 18-06-13 12:04 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
odt Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck 16-04-27 12:21 22.65KB pobierz plik: Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck
doc Druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 17-02-01 13:13 54.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
doc Druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków 15-11-04 12:19 284.5KB pobierz plik: Druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 16-01-15 12:14 48KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
doc Druk wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 15-11-04 12:21 52KB pobierz plik: Druk wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
doc Druk oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 16-01-15 12:43 14.5KB pobierz plik: Druk oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 16-01-18 11:30 29.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
doc Druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck 15-11-04 12:24 31.5KB pobierz plik: Druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck
doc Druk informacji o wyrobach zawierających azbest 15-11-04 12:25 33.5KB pobierz plik: Druk informacji o wyrobach zawierających azbest
doc Druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 15-11-04 12:26 59KB pobierz plik: Druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
doc Druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 15-11-04 12:26 29KB pobierz plik: Druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
doc Druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego 15-11-04 12:27 24KB pobierz plik: Druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego 16-01-18 11:33 13.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kłobuck 15-11-05 13:13 36.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kłobuck
pdf Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 16-01-12 09:53 242.67KB pobierz plik: Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
doc karta_uslug_Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowania_popr.doc 17-02-01 13:15 43.5KB pobierz plik: karta_uslug_Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowania_popr.doc
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf 17-04-25 15:03 89.21KB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf
doc druk zgłoszenia usunięcia drzewa.doc 18-06-13 12:02 27KB pobierz plik: druk zgłoszenia usunięcia drzewa.doc
pdf Wniosek-o-oszacowanie-szkód-susza 2019.pdf 19-07-05 08:46 218.07KB pobierz plik: Wniosek-o-oszacowanie-szkód-susza 2019.pdf
pdf druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 19-08-22 08:07 875.74KB pobierz plik: druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
kategoria: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami [13]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 15-11-04 12:39 32.5KB pobierz plik: Druk wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
doc wniosek do miejscowego planu zagospodarowania 17-06-22 09:07 27.5KB pobierz plik: wniosek do miejscowego planu zagospodarowania
doc druk wniosku o wydanie zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji i specjalnej strefie rewitalizacji 17-10-27 13:05 28KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji i specjalnej strefie rewitalizacji
pdf wniosek o bonifikatę.pdf 19-04-26 10:31 225.23KB pobierz plik: wniosek o bonifikatę.pdf
doc Załączniki do wniosku o ustalenie warunków zabudowy 16-01-13 11:17 71KB pobierz plik: Załączniki do wniosku o ustalenie warunków zabudowy
doc Druk wniosku o ustalenie warunków zabudowy 16-01-14 08:07 85KB pobierz plik: Druk wniosku o ustalenie warunków zabudowy
doc Druk wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 16-01-13 11:07 45.5KB pobierz plik: Druk wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
doc Druk wniosku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck 16-01-13 11:09 23KB pobierz plik: Druk wniosku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck 16-01-13 11:10 27.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck
doc Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 16-01-13 11:11 32.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
doc Druk wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości 16-01-13 11:11 28.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości
doc Druk wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości 16-01-13 11:12 23KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości
doc Druk wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 16-02-04 12:54 118.5KB pobierz plik: Druk wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
kategoria: Wydział Inwestycji i Rozwoju [5]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym 16-05-18 09:54 26KB pobierz plik: Druk zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym
doc Druk wniosku - zgoda przewodniczącego zgromadzenia 16-04-21 15:06 28.5KB pobierz plik: Druk wniosku - zgoda przewodniczącego zgromadzenia
doc Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych ososbowych 15-11-04 12:52 27.5KB pobierz plik: Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych ososbowych
doc Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 15-11-04 12:53 52.5KB pobierz plik: Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
doc Druk wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 15-11-04 12:54 61KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
kategoria: Druki dot. dróg z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku [7]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia 15-12-22 08:56 28KB pobierz plik: Druk wniosku o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia
doc Druk wniosku o wydanie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej 15-12-22 08:56 27KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej
doc Druk wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu i parametrów technicznych 15-12-22 08:57 26KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu i parametrów technicznych
doc Druk wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, telefonicznego w pasie drogi 15-12-22 08:57 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, telefonicznego w pasie drogi
doc Druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane 15-12-22 08:57 36KB pobierz plik: Druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
doc Druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia 15-12-22 08:57 29.5KB pobierz plik: Druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia
docx INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH.docx 19-07-04 08:20 20.42KB pobierz plik: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH.docx