do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/st:83
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

 • Znaleziono 844 wiadomości.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie postępowania i przekazywania znalezionych zwierząt wymagających opieki i leczenia do osób prywatnych, lecznic weterynaryjnych, schronisk dla bezdomnych zwierząt, ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: INFORMACJA (870)

Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: KOMUNIKAT (868)
 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85