do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe
 • Znaleziono 844 wiadomości.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 16.02.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: INFORMACJA (879)

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi na terenie gminy Kłobucku działalność pożytku publicznego

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85