do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe
 • Znaleziono 673 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Następna
 • Ostatnia

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na potrzeby podłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Rybno, gm. Kłobuck, na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 479/4, 479/1, 477, 10/2, 10/3, obręb Rybno

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1518)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Kłobuck Świerkowa” z włączeniem do istn. linii nN. Budowa linii kablowej 15kV przy ul. Wojska Polskiego oraz Pogodnej w m. Kłobuck” na terenie obejmującym działki nr ewid. 831/7 – obręb Brody Malina i 126/2 – obręb Zagórze w Kłobucku

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1517)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.15.2019.GB z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii kablowych 15 kV w ramach zadania pod nazwą „Budowa dwóch linii kablowych 15 kV i złącza kablowego ZK-SN przy ul. Kłobuckiej w miejscowości Libidza, gmina Kłobuck” na terenie działek o nr ewid.: 1052/3, 687/2, 679/1.

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1516)

o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.14.2019.GB z dnia 18. 09. 2019 r. w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie złącza kablowego ZK3-SN przy ul. 11 Listopada w Kłobucku (obręb Zagórze) na terenie działki nr ewid.: 1072/10

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1515)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Następna
 • Ostatnia