do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe
 • Znaleziono 673 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Następna
 • Ostatnia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE w miejscowości Biała przy ul. Nadrzecznej na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 243/2, 865/3, 865/4, 1008, 708/2, 653, 652, 456/1, 651, 650 - obręb Biała Dolna

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1531)

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych (...) realizowanego na działce o nr ewid. 237/7, obręb Gruszewnia , gmina Kłobuck

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1530)

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 50 PE w miejscowości Biała przy ul. Nadrzecznej na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 456/3, 621, 620, 619 obręb Biała Dolna

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1529)

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych (...) realizowanego na działkach o nr ewid. 239/1 i 239/8, obręb Gruszewnia, gmina Kłobuck

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1527)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Następna
 • Ostatnia