do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe
 • Znaleziono 634 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Następna
 • Ostatnia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej „Budowy sieci wodociągowej na potrzeby podłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Rybno, gm. Kłobuck” przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 479/4, 479/1, 477, 10/2, 10/3 obręb Rybno

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1490)

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „Budowa złącza kablowego ZK3-SN przy ul. 11 Listopada w Kłobucku” przewidzianej do realizacji na terenie położonym w Kłobucku, obręb Zagórze – działka o nr ewid. 1072/10

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1489)

Burmistrz Kłobucka informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych Südpack Kłobuck.

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: ZAWIADOMIENIE (1488)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej PE 100 RC Ø180/16,4 mm o długości ok. 585 m w Kłobucku, na terenie działek nr ewid.: 1276/4, 1277/4, 5553 (obręb Kłobuck).

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1483)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Następna
 • Ostatnia