do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

 • Znaleziono 673 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy wszczętej na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego o nazwie: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego...

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1537)

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Kłobucku przy drodze krajowej nr 43 na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 5700/6, 1642/4, 1643/4, 1644/4, 5700/7, 5700/3, 1650/1, 5541, 5553, 5522 obręb Kłobuck

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1532)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia