do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/ZWROT-PODATKU-AKCYZOWEGO/idn:1363
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

08 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 2019-01-07

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W ROKU 2019

Producentom rolnym przypominamy o możliwości odzyskania części środków finansowych wydanych na olej napędowy wykorzystywanych do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w roku 2019 należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Kłobucka w przypadku położenia gruntów rolnych na terenie gminy Kłobuck:

1. W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.;

2. W terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniadze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia 2019r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1-31 października 2019r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej bip.gminaklobuck.pl tut. urzędu w zakładce – Menu Podmiotowe > Urząd Miejski > Załatwianie spraw > Druki do pobrania > Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Miejskiego w Kłobucku z siedzibą przy ul. Zamkowej Nr 12, pokój Nr 23, nr tel. 34 317 40 39 w.213.

Zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zwrot podatku.pdf 19-01-08 08:19 566.94KB pobierz plik: Zwrot podatku.pdf
pdf Wniosek - podatek akcyzowy.pdf 19-01-08 08:20 1.26MB pobierz plik: Wniosek - podatek akcyzowy.pdf