do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

10 Styczeń 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 2018-01-09

ZWROT  PODATKU  AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO  W  CENIE  OLEJU  NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO  DO PRODUKCJI  ROLNEJ   W  ROKU 2018
      

Producentom rolnym przypominamy o możliwości odzyskania części środków finansowych wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego w roku 2018 należy złożyć stosowny wniosek do Burmistrza Kłobucka, w  przypadku położenia gruntów  rolnych na terenie gminy Kłobuck:

I .  W terminie od 1  lutego  do  28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;  

II. W terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 20118 r. do 31 lipca 2018 r .

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej bip.gminaklobuck.pl  tut. urzędu w zakładce – Menu Podmiotowe > Urząd Miejski > Załatwianie spraw > Druki do pobrania > Druki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  i Rolnictwa  oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Miejskiego w Kłobucku z siedzibą przy  ul. Zamkowej  Nr 12, pokój Nr 23, nr  tel. 34 317 40 39  w.213.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej w roku  2018  kwota dotacji do 1 litra oleju napędowego wynosi 1,00 zł.

Pouczenie:
art. 297 Kodeksu karnego:
§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf druk_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf 18-01-10 08:09 242.67KB pobierz plik: druk_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf