do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

16 Marzec 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 16 marca 2023 r.

RM.0012.5.2.2023

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

         Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 marca  2023 r. (wtorek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr: 1/2023 z dnia 02.02.2023 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  4. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku oznaczonego nr RM.1510.002.2023.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
       Grzegorz Dobosz

Na podstawie art. 25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.