do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

20 Styczeń 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 19.01.2023 r.


RM.0012.4.2.2023


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8.30
w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.
2.    Stanowisko Komisji w sprawie zdalnego trybu obradowania.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na 2023 rok.
5.    Sprawy różne.  
6.    Stanowisko Komisji w sprawie rezygnacji ze zdalnego trybu obradowania.
7.    Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) - proszę
o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.