do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

06 Październik 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 05 października 2022 r.

RM.0012.4.6.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z dnia 07.06.2022 r. oraz protokołu Nr 5/2022 z dnia 12.07.2022 r. /projekty protokołów zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
  4. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych w zakresie:
    a) organizacji i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku w okresie od 2016-2021 roku;
    b) przygotowania, budowy i oddawania do użytku inwestycji pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku".
  5. Sprawy różne. 
  6. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji
      Mirosław Cieśla