do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

09 Wrzesień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 9 września 2022 r.


RM.0012.5.10.2022


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Sali Ślubów (I piętro, pokój nr 28) Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 listopada 6.  

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 11.08.2022 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4. Rozpatrzenie skargi ozn. Nr OR.1510.008.2022.         
5. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ozn. Nr OR.152.010.2022.
6. Rozpatrzenie wniosku ozn. Nr OR.1510.010.2022.      
7. Rozpatrzenie skargi ozn. Nr OR.1510.009.2022.          
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie  posiedzenia.


Na podstawie art. 25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.