do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

24 Maj 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 20 maja 2022 r.


RM.0012.5.7.2022


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 listopada 6.  

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 6/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 28.04.2022 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ozn. Nr OR.152.003.2022.
5. Kontynuacja rozpatrzenia skargi ozn. Nr OR.1510.005.2022.
6. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji grupy podmiotów bez rozpatrzenia.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Dobosz

Na podstawie art. 25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy