do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

10 Maj 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dnia 10 maja 2022 r.


RM.0002.5.2022     

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2022 r. poz. 559/  z w o ł u j  ę
XLII  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w  dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00
  w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego
przy ul. 11 listopada 6 w Kłobucku

Proponowany porządek obrad Sesji:

1.    Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach gminy.
4.    Zapytania do zaproszonych gości.
5.    Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
6.    Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.
7.    Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłobuck uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
8.    Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.
9.    Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.
10.    Wolne wnioski i oświadczenia.
11.    Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz SoluchNa  podstawie art. 25, ust.3 ustawy z  dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559)
 - proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.