do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/ZAWIADOMIENIE/idn:1950
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

10 Maj 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 9 maja 2022 r.

RM.0012.2.5.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 8.30
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr 4/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.04.2022 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4.    Sprawy różne:
a.    wniosek dotyczący możliwości zakupu nieruchomości;
b.    pismo dot. uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.  Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
         Jerzy KulejNa podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.