do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

08 Październik 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 08 września 2021 r.

RM.0012.5.021.2021

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 października 2021 r. (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie on-line na platformie ZOOM.  

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 20/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 11.08.2021 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  4. Kontynuacja rozpatrywania pisma z dnia 05.07.2021 r. (data wpływu do biura Rady Miejskiej w Kłobucku 08.07.2021 r.) oznaczonego Nr OR.1510.003.2021 w sprawie braku odpowiedzi na wszystkie pytania oraz prośby skierowane do Burmistrza Kłobucka pismem z dnia 02.04.2021 r. złożonym przez Mieszkańców Osiedla.
  5. Rozpatrzenie skargi z dnia 23.09.2021 r. (data wpływu do Rady Miejskiej 23.09.2021 r., przekazanie Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24.09.2021 r.) oznaczonej Nr OR.1510.005.2021 na działania Burmistrza Kłobucka, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat wycofania zespołu MLKS Znicz Kłobuck z rozgrywek IV ligi.
  6. Rozpatrzenie skargi z dnia 22.09.2021 r. (data wpływu do Rady Miejskiej 23.09.2021 r., przekazanie Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24.09.2021 r.) oznaczonej Nr OR.1510.006.202 na działania Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, że grupa Żaków F1 MLKS Kłobuck została przeniesiona do SMS Zwierzyniec Pierwszy.
  7. Rozpatrzenie skargi z dnia 21.09.2021 r. (data wpływu do Rady Miejskiej 22.09.2021 r, przekazanie Przewodniczące mu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24.09.2021 r.) oznaczonej Nr OR.1510.004.2021, na działania Burmistrza Kłobucka i kierowników jednostek podległych polegające na uniemożliwieniu korzystania z boiska głównego w godzinach popołudniowych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Przewodniczący Komisji
Aleksander Tokarz