do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

17 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Burmistrz Kłobucka informuje, że art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (DZ. U. Z 2020 poz. 6 z późn. zm) w dniach 17 czerwca 2020r. – 17 sierpnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12, pok. 24 w godzinach pracy urzędu zostanie wyłożony  do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Kłobuck.

W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust 5 ustawy

Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 20.01.2020r.

Wg zapisu art 21 ust.4 ustawy o lasach dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.

Uwagi należy składać na piśmie na formularzu wnoszenia uwag do projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu, w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Zamkowej 12 lub w formie elektronicznej na adres:

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt ogłoszenie.odt 20-06-17 13:01 6.64KB pobierz plik: ogłoszenie.odt
docx Szablon do składania uwag i zastrzeżeń.docx 20-06-17 13:01 14.83KB pobierz plik: Szablon do składania uwag i zastrzeżeń.docx
zip teren miejski.zip 20-06-17 13:01 20.12MB pobierz plik: teren miejski.zip
zip tereny wiejskie.zip 20-06-17 13:02 28.91MB pobierz plik: tereny wiejskie.zip