do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/ZAWIADOMIENIE/idn:1496
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

13 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019-08-12

GOR.6220.1.005.2019

ZAWIADOMIENIE


               Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o zbiornik półproduktów spożywczych oraz budowie stacji gazowej ciekłego tlenu dla rozbudowy z przebudową instalacji podczyszczania ścieków technologicznych w Kamyku przy ul. Grunwaldzkiej 8.
                Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku ul. Zamkowa 12, pokój nr 25, w dniach i godzinach jego pracy, w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia, zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.
                Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr inż. Anna Grabowska-Graj

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst zawiadomienia - skan 19-08-13 07:52 626.46KB pobierz plik: tekst zawiadomienia - skan