do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

04 Lipiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 28.06.2019r.

RM.533.001.2019

Z A W I A D O M I E N I E


Uprzejmie informuję, że posiedzenie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych odbędzie się w dniu 05 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłobucku

Józef Batóg