do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

25 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017-10-23

GOR.6220.1.004.2018
GOR.KW-000561/18

ZAWIADOMIENIE


Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego Częstochowa zlokalizowanego na działkach o nr 1121, 1120, obręb Libidza, gm. Kłobuck.
Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku ul. Zamkowa 12, pok. nr 24, w dniach i godzinach jego pracy, w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia, zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Kłobucka

Jerzy Zakrzewski

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zawiadomienie GOR.6220.1.004.2018.pdf 18-10-25 08:31 255.78KB pobierz plik: Zawiadomienie GOR.6220.1.004.2018.pdf