do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

25 Czerwiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2018-06-22

GOR.6220.1.004.2018

 Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Kłobucka, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie centrum logistycznego Częstochowa zlokalizowanego na działkach o nr 1121, 1120, obręb Libidza, gm. Kłobuck.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 03.04.2018r. Pełnomocnika Lonsten Investements Sp. z o.o.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków, dotyczących w/w postępowania, w terminie od 28 czerwca 2018r. do 27 lipca 2018r., oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, pok. nr 24.

Po rozpatrzeniu przez Burmistrza Kłobucka uwag i wniosków, a także po uzyskaniu niezbędnego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydana zostanie stosowna decyzja.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zawiadomienie GOR.6220.1.004.2018.pdf 18-06-25 07:42 311.04KB pobierz plik: Zawiadomienie GOR.6220.1.004.2018.pdf