do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE (aktualizacja)

16 Listopad 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 15 listopada 2022 r.


RM.0002.14.2022


W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, na wniosek Burmistrza Kłobucka
z  w o ł u j  ę
LI Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 10:30
w  trybie on-line na platformie ZOOM

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie LI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.
4.    Zamknięcie obrad.

Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.)
- proszę o  okazanie   niniejszego zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.