do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

28 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 27.11.2018r. 

RM. 0012.3. 001. 2018

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  29  listopada (czwartek)  godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki  w  Sali   Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6.

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad.
  2. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w  sprawie  upoważnienia Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłobucku do załatwiania indywidualnych spraw  z  zakresu  administracji  publicznej.    
  3. Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały   w  sprawie   uchwalenia   programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z organizacjami  pozarządowymi   oraz  innymi   podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na   rok  2019   - I wariant.   
    Wypracowanie  opinii  do projektu     uchwały   w  sprawie   uchwalenia   programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z organizacjami  pozarządowymi   oraz  innymi   podmiotami   prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na   lata 2019-2023 -    II wariant.
  4. Wypracowanie  opinii   do   projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  Uchwały   Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku   z  dnia 22.11.2016 roku  w   sprawie   zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  Oświaty  Samorządowej  w  Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej w Kłobucku, zmienionej Uchwałą Nr 38/II/2015 Rady  Miejskiej  w Kłobucku  z   dnia  25 lutego 2015 roku,  zmienionej   Uchwałą   Nr 353/XXXIV/2017  Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  26.09.2017r.
  5. Wypracowanie  opinii    do   projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany   Uchwały    Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck, zmienionej Uchwałą Nr 354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017 r.
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran