do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI

28 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 27.11.2018r.

RM. 0012.1. 001. 2018


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie  zawiadamiam, że  w  dniu  29 listopada 2018r. (czwartek)  godz. 8:30  odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Budżetu,  Finansów, Handlu, Usług  i  Ochrony Środowiska  w   Sali  Sesyjnej   Urzędu  Miejskiego 
w  Kłobucku przy  ul. 11 Listopada 6.

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia,  zmiany  w porządku  obrad.
  2.  Wypracowanie  opinii   do projektu  uchwały w   sprawie  zmian  w  planie   budżetu   na  rok  2018.    
  3. Wypracowanie  opinii   do projektu uchwały    w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.
  4. Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały    w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu żyta  do  celów  wymiaru  podatku   rolnego  na  rok 2019.        
  5. Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały w  sprawie   wynagrodzenia   Burmistrza Kłobucka.
  6. Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały w  sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck.
  7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek