do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

07 Sierpień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 07.08.2017r.

RM.0002.033.2017       

                                                              
        Na  podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U.  z 2016 r., poz. 446  z późn. Zmianami/

z  w o ł u j  ę
XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 16 sierpnia 2017r. (środa) o godz. 11:00  
w  Sali Gimnastycznej  w  Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Kłobucku
przy  ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą  4.

Proponowany porządek obrad Sesji:

      1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
      2. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2017.
      3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu
          przez Gminę Kłobuck.
      4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach
          prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
      5. Projekt uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek
          tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym   
          powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych
          prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
      6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
          dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck.
      7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   
          zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej.  
      8. Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części   
          nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne
          użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz
          dotychczasowych najemców.  
      9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do
          porozumienia z dnia 6 marca 2015 o współprac w sprawie opracowania i realizacji
          Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu
          Operacyjnego Województwa  Śląskiego  na  lata 2014-2020     
    10. Sprawy różne.
    11. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska

Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy
 z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. , poz. 446 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego
zawiadomienia kierownictwu zakłapracy. 
celem uzyskania   zwolnienia  z  pracy. 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf porządek XXXIII Sesji.pdf 17-08-07 14:19 142.58KB pobierz plik: porządek XXXIII Sesji.pdf