do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

14 Lipiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 14.07.2021

RM.0002.032.2021    

         W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )

z  w o ł u j  ę
w trybie zdalnym na plaformie ZOOM
XXXII Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 20 lipca  2021 r. (wtorek) o godz. 10:00

Proponowany porzadek  posiedzenia.

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku  z
  dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2021-2031 Gminy Kłobuck.
 5. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck. 
 6. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieuchomości w ramach programu  pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
 7. Uchwała w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck.
 9. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch