do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/XXI-SESJA-RADY-MIEJSKIEJ-W-KLOBUCKU/idn:1640
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

18 Maj 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  18.05.2020

RM.0002.021.2020   


           W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 )

z  w o ł u j  ę
XXI Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 08:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej  prawomocności.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie  Gminy Kłobuck
  4. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch

Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2020.  poz. 713 )
        - proszę    o   okazanie   niniejszego   zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.