do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

09 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  09.01.2020

RM.0002.017.2020 

        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 późn. zm /

z  w o ł u j  ę
XVII Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00
w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 158 /XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
  5. Uchwała wsprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
  6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości.
  7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych.
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiące własność Gminy Kłobuck
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku
/-/ Józef Batóg

Projekty uchwał dostępne w BIP pod linkiem: http://bip.gminaklobuck.pl/rada_miejska/Projekty_uchwal_na_XVII_sesj_16_01_2020r.html