do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

05 Wrzesień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  05.09.2018r.

RM.0002.044.2018        

Na   podstawie   art. 20  ust. 3  ustawy   z   dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym / Dz. U.  z  2018 r. ,  poz. 994   z   późn. zm. /

z  w o ł u j  ę
XLIV  Sesję   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku
w   dniu  11 września 2018 r.  (wtorek)  o  godz. 11:00
w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  
przy   ul.  11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

 1. Otwarcie  XLIV  Sesji Rady Miejskiej  i  stwierdzenie  jej  prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad. 
 3. Przyjęcie  protokołu  z  XLIII  Sesji   z  dnia   17.07.2018r.
  /projekt  protokołu  umieszczono  na  stronie internetowej  Urzędu  Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl /  
 4. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 417/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck,
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 418/XL/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck,
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji w wysokości 145.600 zł,
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polwiatowi Kłobuckiem przez Gminę Kłobuck – dot. dotacji w wysokości 2.000 zł,  
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na  2018 rok,
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z  dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.  
 10. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
 11. Sprawy  różne.
 12. Zamknięcie   obrad  XLIV  Sesji   Rady  Miejskiej  w  Kłobucku   VII   kadencji.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska


Na   podstawie   art. 25, ust. 3  ustawy
z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 994  z  późn. zm.)
- proszę   o  okazanie  niniejszego  
zawiadomienia   kierownictwu   zakładu   pracy            

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf porządek XLIV Sesji.pdf 18-09-05 09:02 150.13KB pobierz plik: porządek XLIV Sesji.pdf