do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

10 Lipiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 10.07.2018r.

RM.0002.043.2018  

Na podstawie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm. /
z w o ł u j  ę

XLIII Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 17 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00
w Sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w  Kłobucku  
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:   

  1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie  jej  prawomocności.
  2. Zmiany w porządku obrad. 
  3. Przyjęcie  protokołu  z  XLII  Sesji z dnia 26.06.2018r.
    /projekt protokołu mieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl /> Rada Miejska, > Sesje, > projekty protokołów z sesji ,-projekt protokołu z XLII Sesji   Rady   Miejskiej    w   Kłobucku    odbytej    w   dniu  26 czerwca  2018r.    
  4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026  Gminy  Kłobuck .
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VII kadencji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku
Danuta Gosławska

Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy 
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2018r. , poz. 994  z  późn. zm.)
- proszę    o   okazanie   niniejszego    
zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.