do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

17 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

                                                                                     Kłobuck, dnia 15.10.2019 r.

RM.0002.013.2019     


               Na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 późn. zm /


z  w o ł u j  ę
XIII Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 22 października  2019 r. (wtorek) o godz. 12:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany  porządek  obrad  Sesji:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Kłobucku za rok 2018 oraz informacja Burmistrza Kłobucka dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za rok 2018
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.  


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kłobucku
Józef Batóg
       

       
 

Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2019r. poz.506  z  późn. zm.)
- proszę    o   okazanie   niniejszego
zawiadomienia   kierownictwu   zakładu   pracy.             
                                           

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zawiadomienie na Sesję.pdf 19-10-17 11:50 149.12KB pobierz plik: Zawiadomienie na Sesję.pdf