do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ROZSTRZYGNIĘCIE BURMISTRZA KŁOBUCKA

19 Styczeń 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 19.01.2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
BURMISTRZA KŁOBUCKA

 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk - etap III


    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. zm.) oraz art. 17 pkt. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późń. zm.) nie rozpatruje się uwag w związku z brakiem ich wniesienia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf rozpatrzenie uwag - skan 22-01-19 14:57 129.62KB pobierz plik: rozpatrzenie uwag - skan