do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE

09 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 06.09.2019r.

RM.533.002.2019

 Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

       Uprzejmie informuję, że  posiedzenie  zespołu  do  zaopiniowania  kandydatów na ławników do sądów powszechnych odbędzie  się  w  dniu  10 września  2019 r.  (wtorek)  o  godz. 9:00 w gabinecie  Przewodniczącego  Rady Miejskiej  w  Kłobucku  przy ul. 11 Listopada 6.


Przewodnicząca Zespołu
Sylwia Piątkowska