do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

14 Lipiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13 lipca 2022 r.

RM.0012.2.7.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 8.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 6/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.06.2022 r.
  /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych i pomieszczeń magazynowych stanowiących własność Gminy Kłobuck i zarządzanych przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na czas określony do trzech lat na rzecz dotychczasowych najemców.
 8. Sprawy różne:
  a) wniosek dotyczący ustawienia znaku drogowego B-36;
  b) projekt zarządzenia w sprawie zmiany stawek czynszu za lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
         Jerzy Kulej