do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

09 Czerwiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09 czerwca 2022 r.

RM.0012.2.6.2022         

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 8.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 5/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 13.05.2022 r.
  /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 4. Wypracowanie opinii do Raportu o Stanie Gminy Kłobuck za 2021 r. oraz do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic: Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic: Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic: Rómmla, Szkolnej i Żytniej.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck na czas oznaczony do trzech lat na rzecz dotychczasowego najemcy.
 10.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowego najemcy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.