do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

18 Listopad 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 17 listopada 2021 r.


RM.0012.2.030.2021 


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 8.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 29/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 21.10.2021 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
7. Sprawy różne:
- ponowne wyrażenie opinii odnośnie wniosku mieszkańca Kłobucka, dotyczącego wydzierżawienia na okres 25 lat nieruchomości obecnie ozn. geodezyjnie jako działka Nr 825/9 o pow. 0,8959 ha, położonej w Kłobucku, obręb Zagórze przy ul. Zamkowej wraz z udzieleniem zgody na jej zabudowę;
- wyrażenie opinii odnośnie wniosku dotyczącego postawienia znaku drogowego „zakaz zatrzymywania się i postoju B-36” przy drodze gminnej ul. Reymonta w Kłobucku na wysokości terenu, gdzie usytuowany jest plac zabaw dla dzieci, siłownia, „Street Workout”, boisko do koszykówki oraz boisko do piłki plażowej;
- wyrażenie opinii odnośnie wniosku mieszkańca Gminy Kłobuck w sprawie określenia możliwości sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Lgota, oznaczonych ewidencyjnie numerami 381/6 oraz 381/8 obręb Lgota stanowiących własność Gminy Kłobuck;
- wyrażenie opinii odnośnie propozycji zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Częstochowa wykonywanie zadań publicznych Gminy Kłobuck w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) - proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.