do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

14 Lipiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

   Kłobuck, dnia 14.07.2021 r

RM.0012.2.026.2021

Z A W I A D O M I E N I E

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.07.2021r. (wtorek ) o godz. 09:00 w trybie on – line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
                       
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 25 z posiedzenia komisji w dniu 15.06.2021r
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl. 
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck.
 5. Sprawy różne.
    - rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul.
       Zakrzewskiej z ulicą  Korczaka w Kłobucku.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej