do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

11 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 11.09.2019r.

RM.0012.2.009.2019    

Z A W I A D O M I E N I E

        Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.09.2019r. (wtorek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 8 z posiedzenia komisji w dniu 13.08.2019r.
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
 3. Ocena stanu dróg pod kątem ich napraw.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców.
 7. Sprawy różne
 • - rozpatrzenie wniosku Rady Sołeckiej w Białej, co do zasadności wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze gminnej ul. Parkowej w Białej oraz wyznaczenia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Św. Jana Pawła II z ul. Parkowa w Białej.
 • - rozpatrzenie wniosku o nabycie z gminnego zasobu części nieruchomości ozn. Nr 4438/19 położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck przy ul. Boh. Bitwy pod Mokrą stanowiącej zieleniec.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej