do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-ZAGOSPODAROWANIA-PRZESTRZENNEGO-ROLNICTWA-INFRASTRUKTURY-KOMUNALNEJ-BEZPIECZENSTWA-I-PORZADKU-PUBLICZNEGO/idn:1493
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

08 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 08.08.2019r.

 
RM.0012.2.008.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.08.2019r. (wtorek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 7 z posiedzenia komisji w dniu 17.06.2019r. Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Ocena stanu realizacji inwestycji po dwóch kwartałach roku 2019.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na okres 10 lat i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
8. Sprawy różne.
- rozpatrzenie wniosku odnośnie wyznaczenia ogólnodostępnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
- rozpatrzenie wniosku odnośnie jasnego określenia stanowiska w sprawie udzielenia dotacji finansowej na rzecz Spółki Wodnej jako celowej pomocy na utrzymanie urządzeń meljoracji szczegółowej na terenie gminy Kłobuck w roku 2019.
- rozpatrzenie opinii odnośnie ewentualnego ujęcia w budżecie na 2020 wniosku mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych w rejonie ul. Sienkiewicza w Kłobucku obręb Zakrzew.
- wypracowanie opinii do propozycji zmiany stawek czynszu za najem lokali komunalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 77/VI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.03.2019r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023.
- wypracowanie opinii do wniosku odnośnie ewentualnego wydzielenia i wykupu gruntu stanowiącego część działek nr 168/1 i nr 168/2 pod poszerzenie ulicy Witosa w Kłobucku, obręb Smugi.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz 506 )
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zagospodarowania.pdf 19-08-08 12:36 119.66KB pobierz plik: zawiadomienie na posiedzenie Komisji Zagospodarowania.pdf