do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

30 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 30.05.2019r.

RM.0012.2.006.2019

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03.06.2019r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 29.04.2019r.
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 4. Sprawy różne
    -  wypracowanie opinii do wniosku osób fizycznych w sprawie zmiany miejscowego
        planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 124/XV/2015 Rady
        Miejskiej w Kłobucku z dnia 17.11.2015r
    -   wypracowanie opinii do wniosku właścicieli działek nr 86/1 i 86/2 położonych wzdłuż
        ul. Brzozowej w Kłobucku wnoszących o wykup przez gminę terenu, na którym
        częściowo została urządzona przedmiotowa droga oraz rów przydrożny.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie.pdf 19-05-30 13:47 98.11KB pobierz plik: zawiadomienie.pdf