do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

24 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 24.04.2019r.

RM.0012.2.005.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.04.2019r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 4 z posiedzenia komisji w dniu 19.03.2019r.
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Spotkanie z Zarządcą Targowiska Miejskiego w Kłobucku.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Libidza i Gruszewnia
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obęb Smugi.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres
3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego
oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kłobuck.
9. Sprawy różne
- wypracowanie opinii, co do zasadności namalowania znaku poziomego tzw. " koperty"
za pawilonami handlowymi przy ul. Harcerskiej w Kłobucku w celu umożliwienia
swobodnego zejścia ze schodów.
- wypracowanie opinii, co do zasadności montażu lustra drogowego umożliwiającego
bezpieczny wyjazd z posesji na drogę gminną ul. Topolową w miejscowości Łobodno.
- wypracowanie opinii, co do zasadności namalowania znaku poziomego tzw. 'koperty"
na drodze gminnej ul. Przechodniej w Kłobucku w celu umożliwienia swobodnego
dostępu do podjazdu po osobę niepełnosprawną.
- wypracowanie opinii do wniosku osób fizycznych o sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Kłobucku przy ul. Cielebana.
- wypracowanie opinii do wniosku o zmianę nazwy ulicy " gen' Juliusza Rómmla w Kłobucku

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz 506 )
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.