do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

17 Grudzień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13.12.2018r.

RM.0012.2.002.2018

Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.12.2018r. (wtorek) o godz. 9;30
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się
posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie prorokołu Nr 1 z posiedzenia komisjiw dniu 29.11.2018r.
3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu i uchwały budżetowej na rok 2019
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec
/załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000 do wglądu w Biurze Rady /.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk.
/załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000 do wglądu w Biurze Rady /.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu
nieruchomości.
7. Sprawy różne:
- wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia znaku B-36 i lustra drogowego
przy wyjeżdzie z ul. Wały w Kłobucku.
- wypracowanie opinii, co do zasadności wprowadzenia ograniczenia poprzez
ograniczenie przejazdu pojazdów powyżej 5 ton (z wyłączeniem ruchu lokalnego i
pojazdów rolniczych) drogą gminną gruntową ul. E. Orzeszkowej od skrzyżowania
z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Polną w Kłobucku.

Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2018r.., poz 994 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy
celem uzyskania zwolnienia z pracy.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej